ДГ „Райна Княгиня“, с. Недан и ДГ „Св. Св.  Кирил и Методий“, с. Батак от община Павликени са образователните институции в област Велико Търново с най-висок процент ваксинирани педагогически и непедагогически персонал. Този неоспорим факт бе отбелязан и удостоен с връчване на Свидетелство за принос към опазване на общественото здраве и постигнати 70% ваксинирани педагогически специалисти и непедагогически персонал от министъра на образованието и науката.

На кратка, но тържествена церемония в Регионално управление на образованието – Велико Търново свидетелствата са връчени от инж. Розалия Личева на директорите на детските градини – госпожа Иванка Миронова и госпожа Богдана Хаджиева.

 

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли