• 28.06.2021

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Може да проверите резултатите от националните външни оценявания след VII клас по български език и литература,  математика и чужд език.

Проверката става с входящ номер и код за достъп на адрес: http://priem.mon.bg

Детайлна статистика на резултатите по БЕЛ и математика в VII клас – изтегли