УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Съгласно заповед №РД06-660/23.06.2021 г. на началника на Регионално управление на образованието – Велико Търново запознаването на учениците от Х клас с индивидуалната им писмена работа по български език и литература /БЕЛ/, математика и чужд език може да се извърши на 30 юни 2021 г. от 8,30 до 18,30 часа в сградата на Регионално управление на образованието – Велико Търново.

Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика от Национално външно оценяване в Х клас по БЕЛ, по математика и по чужд език става чрез влизане в системата с определени права на достъп, като:

– ученикът вижда сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един   отговор;

– сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;

– не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

 

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли