УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Документи за участие в първи етап на класиране за всички училища с утвърден държавен план-прием в VIII клас  се приемат от 8.00 до 18.00 часа в следните приемни места:

ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – гр. Велико Търново – от 05.07.2021 г. до 07.07.2021 г. включително;
ОУ „Иван Вазов“ – гр. Горна Оряховица – от 05.07.2021 г. до 07.07.2021 г. включително;
НУ „Иларион Макариополски“ – гр. Елена – на 05.07.2021 г.;
ОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Павликени – от 05.07.2021 г. до 06.07.2021 г. включително;
СУ „Цанко Церковски“ – гр. Полски Тръмбеш – от 05.07.2021 г. до 06.07.2021 г. включително;
ОУ „Филип Сакелариевич“ – гр. Свищов – от 05.07.2021 г. до 06.07.2021 г. включително;
СУ „Ангел Каралийчев“ – гр. Стражица – от 05.07.2021 г. до 06.07.2021 г. включително;

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли