Националния инспекторат по образованието  организира обучение за външни инспектори.

Предстоящо обучение ще се проведе през м. юли 2021 г. при спазване на всички мерки и препоръки на здравните власти.

За повече информация – тук.

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли