Съгласно Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по информационни технологии защитата на проектите е публична. В тази връзка, Националната комисия за организиране и провеждане на олимпиадата кани всеки който желае да гледа представянето на защитите на проектите в Националната олимпиада по информационни технологии, да се включи в публичните видео стрийминг канали на 8 май 2021 г. от 10,30 часа:

  1. Мултимедийни проекти – https://www.twitch.tv/noit2021stream1
  2. Интерактивни проекти – https://www.twitch.tv/noit2021stream2
  3. Софтуерни приложения – https://www.twitch.tv/noit2021stream3
  4. Мултимедийни игри и симулации – https://www.twitch.tv/noit2021stream4
  5. Интернет на нещата – https://www.twitch.tv/noit2021stream5
  6. Разпределени уеб приложения – https://www.twitch.tv/noit2021stream6

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли