Вход към изпитни зали за ДЗИ по

Български език и литература – 19.05.2021 г. в училища с два входа

 

  1. ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Велико Търново

Главен вход:

Ученици разпределени в зали №№: 305, 307, 308, 309, 310, 311

 

Южен вход – спортна площадка – вход от ул. „Тракия“:

Ученици разпределени в зали №№: 312, 313, 317, 319, 322

–––––––––––––––––––––––––––––––

  1. ПМГ „Васил Друмев“ – Велико Търново

Вход Юг (основен)

Ученици разпределени в зали №№:107; 108; 109; 110 и 111

 

Вход Изток

Ученици разпределени в зали №№:112; 220; 221; 222 и 224

–––––––––––––––––––––––––––––––

  1. СУ „Емилиян Станев“ – Велико Търново

Вход А

Ученици разпределени в зали №№: 307, 308, 310, 402, 403, 405

Вход Б

Ученици разпределени в зали №№: 311,313, 314, 406

–––––––––––––––––––––––––––––––

  1. СУ „Вела Благоева“ – Велико Търново

Централен вход от север 

Ученици разпределени в зали №№: 401, 402, 403, 405, 406, 407

Топла връзка от север

Ученици разпределени в зали №№: 311, 312, 313, 314

 

–––––––––––––––––––––––––––––––

  1. Спортно училище „Георги Живков“ – Велико Търново

Вход А – Спортно училище

Ученици разпределени в зали №№: 205, 207, 208, 211, 219, 220

Вход Б – СУ „Г. С. Раковски“

Ученици разпределени в зали №№: 401, 402, 404, 405

 

–––––––––––––––––––––––––––––––

  1. ПГАТ „Цанко Церковски“ – Павликени

Вход А

Ученици разпределени в зали №№: 102, 104, 105, 107, 204, 208

Вход Б

Ученици разпределени в зали №№: 112, 113, 114, 115, 116

 

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли