НА ВНИМАНИЕТО НА УЧИТЕЛИТЕ,  КОИТО СА СЕ РЕГИСТРИРАЛИ И СА УЧАСТВАЛИ В  ОБУЧЕНИЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

 Уведомяваме всички учители в начален етап и учители по математика, които са преминали обучение за оценяване в електронна среда на изпитни работи в IV клас по БЕЛ и математика и в VII и Х клас по метематика:

  • На 19 март 2021 г. от 12:00 до 17:00 часа новообучените учители трябва да проверят и да оценят определен брой писмени работи.
  • Участниците в стрес теста следва да организират преките си задължения в училищата, така че да имат възможност да се включат в последния етап на обучението.
  • Допълнителни указания ще получат по електронен път от организаторите на обучението.

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли