• 09.02.2021

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „П. Р. СЛАВЕЙКОВ”
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОБЯВЯВАТ
КОНКУРС
за детско-юношеско творчество в областите литература и изобразително изкуство под надслов
„МОЯТ РОДЕН ГРАД”
на тема
„Героизмът на Април – 1876”

Темата на конкурса е посветена на 145 г. от избухването на Априлското въстание, с акцент отбелязване на събитията във Великотърновския революционен окръг – гр.Бяла Черква, с. Мусина, с. Русаля, с. Дичин и Дряновския манастир

повече информация

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли