• 16.11.2020

На 22 октомври 2020 г. пред монументален паметник „Асеневци“ в гр.  Велико Търново се проведе тържествено честване на 1 ноември – Ден на народните будители, организирано от РУО – Велико Търново, Община Велико Търново и ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново. Тържеството уважиха с присъствието си г-н Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, г-жа Любомира Попова, областен управител, инж. Даниел Панов, кмет на Община Велико Търново, инж. Розалия Личева, началник на РУО – Велико Търново, директори на училища, експерти от РУО, учители и ученици.

Спазвайки традицията, в честването бяха специално поканени новоназначените учители в област Велико Търново, за които учебната 2020/20201 година е начало на учителския им стаж. Те получиха грамоти и книги, както и топли пожелания и окуражителни думи  от официалните гости.

Специални номинации:

  • Най-младият учител в детска градина –  Анита Боева, ДГ „Райна Княгина“, с. Недан
  • Най-младият учител в училище – Галя Николова, учител в НУ „Иларион Макариополски“, гр. Елена
  • Учителят, преподаващ на най-много ученици (321) – Димитър Иванов,  учител по Човекът и природата и Физика и астрономия в Средно училище „Георги Измирлиев“, гр. Горна Оряховица;
  • Учителят пътуващ най-дълго до работата си – Ивелина Иванова, СУ „Св. Кл. Охридски“, с. Камен
  • Учителят преподаващ по най-много учебни предмети -Пламен Шишманов, ПТГ „Васил Левски“, гр. Горна Оряховица

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли