Организиране на обучението  

в училищата от област Велико Търново 

ОРЕС – Обучение от разстояние в електронна среда

 Дата на качване Училище Населено място Заповед Организация на обучението
24.11.2020 г. ОУ „Д-р Петър Берон“ Дебелец №РД09-3428/24.112020 г. на МОН Преминаване на учениците от V до VII  клас в ОРЕС от 25.11.2020 г. до 08.12.2020 г.
23.11.2020 г. ОУ „Бачо Киро“ Велико Търново №РД09-3385/23.112020 г. на МОН Преминаване на учениците от V до VII  клас в ОРЕС от 23.11.2020 г. до 04.12.2020 г.
23.11.2020 г. ОУ „Елин Пелин“ Първомайци №РД09-3377/23.112020 г. на МОН Преминаване на учениците от I до VII  клас в ОРЕС от 23.11.2020 г. до 30.11.2020 г.
23.11.2020 г. ОУ „Кл. Охридски“ Драганово №РД09-3377/23.112020 г. на МОН Преминаване на учениците от I до VII  клас в ОРЕС от 23.11.2020 г. до 30.11.2020 г.
23.11.2020 г. ОУ „Димитър Благоев“ Велико Търново №РД09-3158/11.11.2020 г. на МОН;

№РД09-161/23.11.2020 г. на директора на училището.

Преминаване на учениците от  VIа, VIб и VIв  клас в ОРЕС от 23.11.2020 г. до 04.12.2020 г.
23.11.2020 г. СУ „Георги Измирлиев“ Горна Оряховица №РД09-3158/11.11.2020 г. на МОН; Преминаване на учениците от  IIIа, IVв и Ха  клас в ОРЕС от 24.11.2020 г. до 04.12.2020 г.
20.11.2020 г. СУ  „Вела Благоева“ Велико Търново №РД09-3158/11.11.2020 г. на МОН;

№1903-288/20.11.2020 г. на директора на училището

Преминаване на учениците от  VIб  клас в ОРЕС от 20.11.2020 г. до 27.11.2020 г.
20.11.2020 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Горна Оряховица №РД09-3158/11.11.2020 г. на МОН;

№РД07-112/19.11.2020 г. на директора на училището

Преминаване на учениците от V до VII  клас в ОРЕС от 23.11.2020 г. до 24.12.2020 г. по график:

график

19.11.2020 г. СУ „Владимир Комаров“ Велико Търново №81/19.11.2020 г. на директора на училището Възобновяване на присъствени учебни занятия за III клас от 23.11.2020 г.
19.11.2020 г. СУ „Николай Катранов“ Свищов №РД09-3339/19.11.2020 г. на МОН; Преминаване на учениците от I до IV  клас в ОРЕС от 19.11.2020 г. до 30.11.2020 г.
19.11.2020 г. СУ „Димитър Благоев“ Свищов №РД09-3172/12.11.2020 г. на МОН;

№382/18.11.2020 г. на директора на училището

Преминаване на учениците от V до VII  клас в ОРЕС от 19.11.2020 г. до 30.11.2020 г.
19.11.2020 г. ПГЛПИ „Атанас Буров“ Горна Оряховица №РД09-3158/11.11.2020 г. на МОН;

№98/19.11.2020 г. на директора на училището

Преминаване на учениците от VIII до ХII  клас в ОРЕС по график:

график

19.11.2020 г. ОУ „П. Р. Славейков“ Церова Кория №РД09-3172/12.11.2020 г. на МОН; Преминаване на учениците от I до VII  клас в ОРЕС от 19.11.2020 г.
18.11.2020 г. СУ „Георги Измирлиев“ Горна Оряховица №РД09-3317/18.11.2020 г. на МОН; Преминаване на учениците от V до VII  клас в ОРЕС от 19.11.2020 г. до 30.11.2020 г.
18.11.2020 г. ПГАТ „Цанко Церковски“ Павликени №РД09-3158/11.11.2020 г. на МОН;

№РД08-265/18.11.2020 г. на директора на училището

Преминаване на учениците от VIII до ХI  клас в ОРЕС по график:

график

17.11.2020 г. ОУ „Христо Смирненски“ Самоводене №РД09-3171/11.11.2020 г. на МОН;

№109/17.11.2020 г. на директора на училището

Преминаване на учениците от V до VII  клас в ОРЕС от 18.11. до 27.11.2020 г.
16.11.2020 г. ОУ „Св. П. Евтимий“ Велико Търново №РД09-3149/11.11.2020 г. на МОН Преминаване на учениците от V до VII  клас в ОРЕС от 12.11. до 30.11.2020 г.
16.11.2020 г. ОУ „П.Р.Славейков“ Велико Търново №РД09-3172/12.11.2020 г. на МОН;

№88/12.11.2020 г. на директора на училището

Преминаване на учениците от V до VII  клас в ОРЕС от 13.11. до 20.11.2020 г. включително
16.11.2020 г. ПХГ „Св.св.Кирил и Методий“ Велико Търново №РД09-3149/11.11.2020 г. на МОН Преустановяване на присъствен образователен процес за ученици от VIII до XII клас от 13.11. до 30.11.2020 г.
16.11.2020 г. ПМГ „В.Друмев“ Велико Търново №РД09-3149/11.11.2020 г. на МОН Преустановяване на присъствен образователен процес за ученици от VIII до XII клас от 13.11. до 30.11.2020 г.
16.11.2020 г. ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ Велико Търново №РД09-3149/11.11.2020 г. на МОН Преустановяване на присъствен образователен процес за ученици от VIII до XII клас от 13.11. до 30.11.2020 г.
16.11.2020 г. СУ „Емилиян Станев“ Велико Търново №РД09-3149/11.11.2020 г. на МОН Преустановяване на присъствен образователен процес за ученици от VIII до XII клас от 13.11. до 30.11.2020 г.
16.11.2020 г. СУ „Вела Благоева“ Велико Търново №РД09-3149/11.11.2020 г. на МОН;

№РД09-3172/12.11.2020 г. на МОН

Преустановяване на присъствен образователен процес за ученици от VIII до XII клас от 13.11. до 30.11.2020 г.;

Преминаване на IVБ клас в ОРЕС от 13.11. до 26.11.2020 г.

16.11.2020 г. СУ „Владимир Комаров“ Велико Търново №РД09-3149/11.11.2020 г. на МОН;

№73/12.11.2020 г.

Преустановяване на присъствен образователен процес за ученици от VIII до XII клас от 13.11. до 30.11.2020 г.;

Преминаване на учениците от III, V,VI и VII  клас в ОРЕС от 13.11. до 27.11.2020 г. включително

16.11.2020 г. ПГСАГ „Ангел Попов“ Велико Търново №РД09-3149/11.11.2020 г. на МОН Преустановяване на присъствен образователен процес за ученици от VIII до XII клас от 13.11. до 30.11.2020 г.
16.11.2020 г. СПГ по икономика Велико Търново №РД09-3149/11.11.2020 г. на МОН Преустановяване на присъствен образователен процес за ученици от VIII до XII клас от 13.11. до 30.11.2020 г.
16.11.2020 г. ПГЕ „А.С.Попов“ Велико Търново №РД09-3149/11.11.2020 г. на МОН Преустановяване на присъствен образователен процес за ученици от VIII до XII клас от 13.11. до 30.11.2020 г.
16.11.2020 г. ПГМД Велико Търново №РД09-3149/11.11.2020 г. на МОН Преустановяване на присъствен образователен процес за ученици от VIII до XII клас от 13.11. до 30.11.2020 г.
16.11.2020 г. ПГТ „Д-р Васил Берон“ Велико Търново №РД09-3149/11.11.2020 г. на МОН Преустановяване на присъствен образователен процес за ученици от VIII до XII клас от 13.11. до 30.11.2020 г.
16.11.2020 г. ЧПГ „АК Аркус“ ЕООД Велико Търново №РД09-3149/11.11.2020 г. на МОН Преустановяване на присъствен образователен процес за ученици от VIII до XII клас от 13.11. до 30.11.2020 г.
16.11.2020 г. Спортно училище Велико Търново №РД09-3149/11.11.2020 г. на МОН Преустановяване на присъствен образователен процес за ученици от VIII до XII клас от 13.11. до 30.11.2020 г.
16.11.2020 г. СУ „Георги Измирлиев“ Горна Оряховица №РД09-3172/12.11.2020 г. на МОН Преминатване в ОРЕС по график;

график

16.11.2020 г. СУ „Вичо Грънчаров“ Горна Оряховица №РД09-3172/12.11.2020 г. на МОН Преминатване в ОРЕС по график;

график

16.11.2020 г. ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“ Горна Оряховица №РД09-3172/12.11.2020 г. на МОН Преминатване в ОРЕС по график;

график

16.11.2020 г. НУ „Ил. Макариополски“ Елена №РД09-3264/16.11.2020 г. на МОН Преминаване на учениците от I  до IV  клас в ОРЕС от 16.11. до 27.11.2020 г.
16.11.2020 г. СУ „Иван Н.Момчилов“ Елена №РД09-3264/16.11.2020 г. на МОН Преминаване на учениците от I  до ХII  клас в ОРЕС от 16.11. до 27.11.2020 г.
16.11.2020 г. СУ „Бачо Киро“ Павликени №РД09-3172/12.11.2020 г. на МОН;

№РД04-393/13.11.2020 г. на директора на училището

Преминаване на учениците от V  до VII  клас в ОРЕС от 16.11. до 27.11.2020 г. и от 14.12.2020 г. до 23.12.2020 г.;

Преминаване на учениците от VIII  до ХI клас в ОРЕС от 30.11. до  11.12.2020 г.;

Преминаване на учениците от IIIБ  и IIIВ  клас в ОРЕС от 16.11. до 27.11.2020 г.

график

16.11.2020 г. СУ „Цветан Радославов“ Свищов №РД09-3172/12.11.2020 г. на МОН Преминаване на учениците от VIII до XII клас  в ОРЕС от 12.11. до 30.11.2020 г.
16.11.2020 г. СУ „Николай Катранов“ Свищов №РД09-3172/12.11.2020 г. на МОН Преминаване на учениците от VIII до XII клас  в ОРЕС от 12.11. до 30.11.2020 г.
16.11.2020 г. СУ „Димитър Благоев“ Свищов №РД09-3172/12.11.2020 г. на МОН Преминаване на учениците от VIII до XII клас  в ОРЕС от 12.11. до 30.11.2020 г.
16.11.2020 г. ПДТГ „Д. Хадживасилев“ Свищов №РД09-3172/12.11.2020 г. на МОН Преминаване на учениците от VIII до XII клас  в ОРЕС от 12.11. до 30.11.2020 г.
16.11.2020 г. СПГ „Алеко Константинов“ Свищов №РД09-3172/12.11.2020 г. на МОН Преминаване на учениците от VIII до XII клас  в ОРЕС от 12.11. до 30.11.2020 г.
16.11.2020 г. СУ „А.Каралийчев“ Стражица №РД09-3172/12.11.2020 г. на МОН

№242/13.11.2020 г. на директора на училището

Преминатване в ОРЕС по график;

график

16.11.2020 г. СУ „Св.Кл.Охридски“ Сухиндол №РД09-3172/12.11.2020 г. на МОН;

№30/13.11.2020 г. на директора на училището

Преминаване на учениците от VI, IX  и ХI  клас в ОРЕС от 16.11. до 27.11.2020 г.

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли