В изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни и на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година за шеста поредна година от 7 до 9 октомври 2020 г.  в град Габрово ще се проведат Национални дни за учене през целия живот.

Инициативата се организира от Министерството на образованието и науката с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“ и със съдействието на Областна администрация – Габрово,  Регионално управление на образованието – Габрово и община  Габрово.

Повече информация – изтегли

www.lll.mon.bg