ЧЕСТИТ 1 НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ!

        Ден за почит на нашите предци, радетели на българщината, Денят на народните будители се ражда във време, когато нацията се нуждае от опори и силна вяра в собствените сили. Той няма аналог, защото е празник на нашата историческа памет и национално самочувствие.

       Не случайно двигателят на тази инициатива през далечната 1909 година са български учители, които решават да се увековечат паметта на титаните на българския дух и на големите дейци за народното пробуждане.

      В съзнанието на българина думата „будител“ отдавна се свързва с професията на учителя. Да обучава, насърчава и вдъхновява, да стимулира стремежа към знание, да изгражда мостове между миналото, настоящето и бъдещето – това е ежедневието на учителя. Да формира характери и личности и всеки ден да се учи на търпение и любов заедно с децата.

           Да си учител е отговорност и благословия.

     На всички Вас, скъпи учители, пожелавам здраве, професионални успехи и самочувствие, за да предавате на идните поколения своите знания, душа и любов!

            Честит празник!

 

ИНЖ. РОЗАЛИЯ ЛИЧЕВА
Началник на Регионално управление
на образованието –Велико Търново

 

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли