НА ВНИМАНИЕТО НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК, ПРЕМИНАЛИ ОБУЧЕНИЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА, КАКТО И ЗА ВСИЧКИ ОЦЕНИТЕЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЗАПОВЕДИТЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ КОМИСИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ДЗИ

 Уведомяваме всички учители по чужд език, които са преминали обучение за оценяване в електронна среда, както и за всички оценители, включени в заповедите на националните комисии за оценяване на ДЗИ, че предстои провеждане на стрес-тест, както следва:

  • На 19 май 2020 г., само в интервала от 13:00 до 17:00 часа, новообучените учители по чужди езици трябва да проверят и да оценят 30 (тридесет) броя писмени работи.
  • На 19 май 2020 г., само в интервала от 13:00 до 17:00 часа, всички оценители, включени в заповедите на националните комисии за оценяване на ДЗИ, следва да проверят и да оценят 3 (три) броя писмени работи. Освен това те трябва да извършат и всички необходими действия по смяна на парола и активация на токън.
  • Участниците в стрес теста следва да организират електронното обучение на учениците си, така че да имат възможност да изпълнят задачата.
  • Допълнителни указания ще получат по електронен път от организаторите на обучението.

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли