Директорът на Основно училище „Бачо Киро“ – гр. Велико Търново, Владимир Николов, е отличен с ежегодната награда „Св. Иван Рилски“ на Министерството на образованието и науката. Началникът на Регионално управление на образованието – Велико Търново връчи тържествено наградата на г-н Николов на 20 май 2020 г.

Г-н Владимир Николов притежава отлични умения за работа в екип и в интеркултурна среда, за работа с родители и в разнородни екипи и институции. Това са мотивите за неговото отличие. Той притежава отлична комуникативна култура, координира и управлява проекти и бюджети на доброволни начала. Във връзка с обявеното извънредно положение в страната по негова инициатива в училището стартира обучение в електронна среда, създадени бяха виртуални класни стаи на учителите, в които са обхванати всички 911 ученици в училището. От 2017 г. ОУ „Бачо Киро“ е в Списъка на иновативните училища.

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли