Образованието, професионалното ориентиране, работата, интелектуалното израстване и развитие на човека протичат през целия му съзнателен живот. Важна роля имат и заниманията през свободното време, свързани с предпочитанията на отделната личност.

За втора поредна година Регионално управление на образованието – Велико Търново стартира кампания за ранно кариерно ориентиране на учениците под мотото „Мисля за моето бъдеще“.

В условията на обявеното извънредно положение инициативите в Месеца на кариерното ориентиране ще се проведат в електронна среда.

В дейностите ще се включат ученици от I до ХII клас от област Велико Търново, съвместно с учители, родители, работодатели и кариерни консултанти от Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс, гр. Велико Търново.

Програма за изяви на училищата от област Велико Търново в Месеца на кариерното ориентиране „Мисля за моето бъдеще“ – изтегли