В конкурса „Професия на бъдещето“, организиран по повод на Месеца на кариерното ориентиране „Мисля за моето бъдеще“ се включиха ученици от 27 училища от областта с рисунки и съчинения по темата. Произведенията пресъздават развитието и промяната на съществуващи професии и появата на нови през 21 век. Учениците представиха оригинални идеи във виртуалното пространство и доказаха своите способности да творят и да се обединяват в условията на обучение в електронна среда.

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли