Във връзка с писмо на МОН №9105-116/09.04.2020 г. областният кръг на олимпиадата по информационни технологии ще се проведе 14.04.2020 г. /вторник/.  Защитата на проектите на учениците пред областната комисия ще се осъщесви в онлайн среда чрез използване на платформата Microsoft Teams.

График за защита на проектите – ВТ-график ИТ-2020 – 14.04