За осигуряване на психологическа подкрепа в създалата се ситуация с COVID-19 и в условията на обучение от разстояние за преодоляване на последиците от кризата, породена от пандемията, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Велико Търново (РЦПППО) разкрива самостоятелна телефонна линия с номер: 0888553601 за осъществяване на психологически консултации. Подкрепата и професионалното психологическо консултиране от дистанция, психолозите ще извършват от 27.04.2020 г. до 13.05.2020 г., по график от 8.30 часа до 16.30 часа:

График на работната група за психологическа консултация

в  РЦПППО – Велико Търново

11.05.2020 г. – 13.05.2020 г.

Ден/дата Специалист/час  Специалист/час
Понеделник

11.05.2020 г. 

Силвия Стефанова

08.30 – 12.30 часа

Валери Бисеров

12.30 – 16.30 часа

Вторник

12.05.2020 г.

Венцислава Димитрова

08.30 – 12.30 часа

Фатме Етемова

12.30 – 16.30 часа

Сряда

13.05.2020 г. 

Илияна Василева

08.30 – 12.30 часа

Силвия Стефанова

12.30 – 16.30 часа

График на работната група за психологическа консултация

в  РЦПППО – Велико Търново

04.05.2020 г. – 08.05.2020 г.

Ден/дата Специалист/час  Специалист/час
Понеделник

04.05.2020 г.

Венцислава Димитрова

08.30 – 12.30 часа

Фатме Етемова

12.30 – 16.30 часа

Вторник

05.05.2020 г.

Илияна Василева

08.30 – 12.30 часа

Силвия Стефанова

12.30 – 16.30 часа

Четвъртък

07.05.2020 г.

Валери Бисеров

08.30 – 12.30 часа

Венцислава Димитрова

12.30 – 16.30 часа

Петък

08.05.2020 г.

Фатме Етемова

08.30 – 12.30 часа

Илияна Василева

12.30 – 16.30 часа

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли