НА ВНИМАНИЕТО НА УЧИТЕЛИТЕ, УЧАСТВАЛИ В ОБУЧЕНИЕТО ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА НА ИЗПИТНИТЕ РАБОТИ ОТ НВО ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА В IV, VII И В X КЛАС

Уведомяваме всички участници, които са участвали в предходните етапи на обучение, регистрирали са се в електронната среда, проверили са и са оценили съответния изискуем брой писмени работи за съответния предмет, за следното:

  • На 3 април 2020 г. от 13:00 до 17:00 часа трябва да проверят и оценят определен брой писмени работи;
  • Участниците в стрес-теста да организират електронното обучение на учениците си така, че да имат възможност да се включат в последния етап от обучението;
  • Допълнителни указания ще получат по електронен път от организаторите на обучението.

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли