Уважаеми потребители на услуги на Регионално управление на образованието – Велико Търново,

Във връзка с необходимостта от предприемане на мерки за предотвратяване разпространението на коронавируса (Covid19) и за да гарантираме Вашето здраве и здравето на нашите служители, Регионално управление на образованието – Велико Търново Ви уведомява, че институцията не преустановява предоставянето на административни услуги „на гише“, но е препоръчително:

– по възможност посещенията на място в РУО – Велико Търново да бъдат избягвани, като връзка с институцията може да се осъществи на телефон 062/616314, ел. поща rio_vt@ruo-vt.bg или чрез телефоните и/или електронните пощи на експертите в РУО, които може да намерите в рубрика „Структура“;

– заявяването на административни услуги също да се извършва по възможност по електронен път (електронна поща, Системата за сигурно електронно връчване или чрез лицензиран пощенски оператор (поща, куриери). Подробна информация за различните начини за заявяване, както и бланки на заявления ще намерите в раздел „Административни услуги“  и „Достъп до информация“ на сайта ни;

  • за Ваше улеснение да ползвате Системата за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg/. Тя е сравнително нов, но сигурен и бърз начин, чрез който може да заявявате и получавате административна услуга или да комуникирате с администрациите. Електронното връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване и съхраняване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица. Поддържа възможност за известяване чрез e-mail и SMS (чрез използване на SMS услуга на GSM оператор). Времето на изпращане и получаване на документа/съобщението и неговото съдържание се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат на Държавна агенция „Електронно управление“. Услугата за електронна препоръчана поща представлява електронен еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка. Достъпът през интерфейса се осъществява след регистрация чрез средство за идентификация на потребителите (към настоящия момент с квалифициран електронен подпис и ПИК на НОИ)

Когато Вашето посещение на място в РУО – Велико Търново е необходимо, административното обслужване ще бъде осъществявано при специфична организация. Молим да спазвате временните правила при посещение и предварително Ви благодарим за разбирането!

 

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли