На 13.02.2020 г. в зала 1 на Регионално управление на образованието бе проведена областна конференция „Хуманизъм и вяра“, свързана с обучението по религия – православно християнство. Конференцията се провежда в три етапа – областен, регионален и национален и се организират по инициатива на Министерството на образованието и науката и са подкрепени от Синдиката на българските учители и Светия Синод на Българската православна църква.

Бяха представени добри практики от 8 начални, основни и средни училища в областта, а също и практиката на Неделно училище към храм „Свети Николай“, Велико Търново.

Настоящата конференция има за цел представяне на добри практики в обучението за изучаване на православно християнство във факултативни учебни часове, клубове, групи за занимания по интереси и други форми. От представените практики са излъчени представители за участие в регионалната конференция на тема „Хуманизъм и вяра“, която ще се проведе през месец март 2020 г. в гр. Ловеч. След провеждане на общо 6 регионални конференции на конкурсен принцип ще се излъчат представители за участие в национална конференция на тема „Хуманизъм и вяра“, която ще се проведе на 10 април 2020 г. в гр. София.

За участие в регионалната конференция „Хуманизъм и вяра“ в гр. Ловеч са номинирани екипи на СУ „Иван Момчилов“, Елена, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, Горна Оряховица, СУ „Ангел  Каралийчев“,  град Стражица и Неделно училище към храм „Свети Николай“, Велико Търново.

 

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли