Уважаеми дами и господа,

В изпълнение на една от най-важните политики на Регионално управление на образованието – Велико Търново да привлечем знаещи и можещи хора към учителската професия, както и да подпомогнем кариерното развитие на вече дипломирани педагогически специалисти, Ви уведомяваме за новия прием в дистанционна форма на обучение в Център за квалификация към  ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ за придобиване на професионална квалификация „учител“ – информация

Подробна информация може да получите на интернет страницата на ВТУ http://www.uni-vt.bg/bul/?zid=92

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли