ОБЛАСТНИЯТ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА СЕ ПРОМЕНЯ:

от 01.02.2020 г., 9:00 часа на 05.02.2020 г. , 9:00 часа

Заповед № РД09-227/29.01.2020 г. за изменение на Заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г., изм. със Заповед № РД09-67/16.01.2020 г. и Заповед № РД09-159/27.01.2020 г. за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2019-2020 година.