Уважаеми колеги,

Електронната поща за връзка с РУО – Велико Търново е rio_vt@ruo-vt.bg

От тази поща ще получавате писмата от РУО  и на нея ще изпращате справки и друга информация.

 

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли