Заповед №РД09-213/28.01.2020 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дните от 29.01.2020 г. до 07.02.2020 г. за неучебни за училищата от област Велико Търново – Заповед МОН


Заповед №РД01-19/24.01.2020 г. на Регионална здравна инспекция – Велико Търново за обявяване на грипна епидемия в област Велико Търново – Заповед РЗИ

Учебният процес се спрекратява САМО за училищата от община Павликени и Сухиндол

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли