На 13.12.2019 г. за втора поредна година в Регионална библиотека „П. Р. Славейков“, гр. Велико Търново се проведе езиково състезание „Обичам българския език“, с което официално бе закрита Националната седмица на четенето в област Велико Търново. Организатор на събитието бе Регионално управление на образованието – Велико Търново.

В състезанието участваха ученици в прогимназиален етап от основни и средни училища от областта. Децата решаваха езикови задачи, игрословици, ребуси и кръстословици. Победителите получиха грамота и подаръци от организаторите.

По време на състезанието ученици от ПГТ „Д-р Васил Берон“, гр. Велико Търново представиха дигитална аудиокнига „55 от ПГТ“ с любими детски стихотворения, която подариха на училищата участници.

В област Велико Търново се откри Националната седмица на четенето  – Програма 9-13.12.2019 г.

Регламент за състезанието на Книговище по повод Национална седмица на четенето на Министерство на образованието и науката-декември 2019 г.

Институтът за български език предлага езикови задачи за пети, шести и седми клас, които могат да бъдат решавани както по традиционния начин, така и в интернет.
Езиковите задачи „Опознай българския език!“ са формулирани върху кратък откъс от известно произведение или гатанка.
 Адресът, от който може да се изтеглят е:  http://ibl.bas.bg/opoznay_balgarskiya_ezik/

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли