Нека магията на святата Коледна вечер влезе в дома Ви

и донесе здраве, мир и благодат!

 

ИНЖ. РОЗАЛИЯ ЛИЧЕВА
Началник на Регионално
управление на образованието
Велико Търново

 

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли