Нека магията на святата Коледна вечер влезе в дома Ви

и донесе здраве, мир и благодат!

 

ИНЖ. РОЗАЛИЯ ЛИЧЕВА
Началник на Регионално
управление на образованието
Велико Търново