Днес, 1 ноември 2019 г., в Ритуалната зала на Община Велико Търново тържествено бе отбелязан Денят на народните будители. Празникът бе уважен от инж. Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката, проф. д-р Любомира Попова – областен управител на област Велико Търново, г-жа Снежана Данева-Иванова, временно изпълняващ длъжността кмет на Община Велико Търново, инж. Розалия Личева, началник на Регионално управление на образованието – Велико Търново,  преподаватели от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, директори на училища от област Велико Търново.

Организаторите, Регионално управление на образованието – Велико Търново и Община Велико Търново, бяха поканили 96 новоназначени млади учители, за които учебната 2019/2020 година е начало на учителския им стаж. 69 от тях работят в 38 училища в областта, 26 в детските градини и един учител в ЦСОП.

Младите педагози бяха поздравени и насърчени от своите колеги – учители, членове на „Сдружение за образователни инициативи 19 – Велико Търново“ към ОУ „Бачо Киро“ – Велико Търново.

На тържеството бяха отличени с грамоти: най-младият учител; учителят, преподаващ в най-много класове; учителят, преподаващ на най-много ученици и учителят, пътуващ най-далече до работа.

Най-голям брой новоназначени учители през учебната 2019/2020 година  работят в СУ „Вичо Грънчаров“, Горна Оряховица,  ОУ „Бачо Киро“, Велико  Търново, ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Велико Търново, СУ „Св. Кл. Охридски“ – с. Камен, СУ „Вела Благоева“ – Велико Търново и  ОбУ „П. Р. Славейков“ – с. Джулюница.

В посланието си до младите учители заместник-министърът на образованието и науката инж. Таня Михайлова пожела на бъдещите будители да бъдат все така ентусиазирани и вдъхновени и да пренасят българския дух сред младите поколения.

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли