Важно!

Нов срок за кандидатстване по Национална програма „Мотивирани учители“:

Кандидатите за дейност 6.1 „Кадрово осигуряване на училища с идентифицирани проблемни области с мотивирани и опитни педагогически специалисти по математика, физика и астрономия, информатика и информационни технологии“, за подбор, насочване и сключване на трудови договори с училища с ниски резултати  подават документи в МОН до 21.10.2019 г.

Кандидатите за дейност 6.2.А и 6.2.Б „Въвеждаща обучителна програма и обучение във висше училище на специалисти с висше образование с ОКС „бакалавър“ или „магистър без професионална квалификация „учител“ и без педагогически опит за придобиване на ПК „учител“ по математика, физика и астрономия, информатика и информационни технологии, чужди езици, биология и здравно образование ,и химия и опазване на околната среда“ подават документи в МОН до 21.10.2019 г.

Кандидатите за дейност 6.3.А и 6.3.Б „Обучение на педагогически специалисти за придобиване на допълнителна квалификация „учител“ по математика, физика и астрономия, информатика и информационни технологии, чужди езици, религия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда и ресурсен учител“ подават документи в РУО – Велико Търново до 31.10.2019 г.

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли