В изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни и на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година за пета поредна година  се провеждат Национални дни за учене през целия живот.

Инициативата се организира от Министерството на образованието и науката със съдействието на Областна администрация – Велико Търново и Регионално управление на образованието – Велико Търново.

Над 400 ученици от училищата във Велико Търново и гости участваха в шествие до  Изложението на институции за професионално образование и обучение на възрастни пред паметник Асеневци.

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли