Кръгла маса на тема „Иновации – креативност, технологии и резултати“ обедини директори, учители и ученици от единадесет иновативни училища от областта  на 09.07.2019 г. в Зала №1 на РУО – Велико Търново.

ОУ „Димитър Благоев“ – Велико Търново, ОУ „Неофит Рилски“ – Килифарево, Обединено училище „П. Р. Славейков“ – Джулюница, ПМГ „Васил Друмев“ – Велико Търново, ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ – Свищов, СУ „Владимир Комаров“ – Велико Търново, ОУ „Бачо Киро“ – Велико Търново и ЧОУ „Димитър Екимов“ са част от  Списъка на иновативните училища на Република България за учебната 2017-2018 година. През тази учебна година в Списъка са включени и СУ „Вела Благоева“ – Велико Търново, ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД – Велико Търново и ПГАТ „Цанко Церковски“ – Павликени.

Представители на иновативните екипи споделиха опит и идеи, които правят образователния процес интересен, жив и осмислен. Активно, практическо усвояване на компетенции, вместо пасивно и теоретично трупане на знания.

„Правим го за нашите деца и искаме те да учат с ентусиазъм – да се забавляват, да творят и да се развиват. Затова са необходими креативни учители, които прилагат иновативни подходи.“, заяви инж. Розалия Личева, началник на Регионално управление на образованието – Велико Търново.

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли