Учениците и родителите вече могат да проверяват резултатите от националните външни оценявания след VII клас по български език и литература и по математика.

Проверката става с входящ номер и идентификационен код на адрес: http://priem.mon.bg

Срокът за подаване на заявленията за класиране е от 3 юли до 5 юли 2019 г.

Допълнително ще бъде публикувана информация за училища-гнезда и указания.

Запознаването с оценените писмени работи от национално външно оценяване (НВО) по български език и литература, математика и английски език на учениците в VII клас може да се извърши на 01.07.2019 г. и 02.07.2019 г. от 9:00 до 17:00 часа в Регионално управление на образованието – Велико Търново, ул. „Арх. Георги Козаров“ №1 както следва:

– Български език и литература – стая № 3;

– Математика – стая № 3;

– Английски език – стая № 4.


Информация БЕЛ и математика

Статистика за успеваемост по БЕЛ

Статистика за успеваемост по математика


Документи за участие в първи етап/трети етап на класиране за всички училища с утвърден държавен план-прием в VIII клас може да се подават от 8.00 до 18.00 часа в следните приемни места:

  • ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – гр. Велико Търново – от 03.07.2019 г. до 05.07.2019 г. включително и от 24.07.2019 г. до 25.07.2019 г. включително;
  • ОУ „Иван Вазов“ – гр. Горна Оряховица – от 03.07.2019 г. до 05.07.2019 г. включително;
  • НУ „Ил. Макариополски“ – гр. Елена – на 03.07.2019 г.;
  • ОУ „Св. Кл. Охридски“ – гр. Павликени – от 03.07.2019 г. до 04.07.2019 г. включително;
  • СУ „Цанко Церковски“ – гр. Полски Тръмбеш – от 03.07.2019 г. до 04.07.2019 г. включително;
  • ОУ „Филип Сакелариевич“ – гр. Свищов – от 03.07.2019 г. до 05.07.2019 г. включително;
  • СУ „Ангел Каралийчев“ – гр. Стражица – от 03.07.2019 г. до 04.07.2019 г. включително.

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли