Тържественото връчване на годишните награди за учебната 2018/2019 година

„НЕОФИТ РИЛСКИ“, „ДИРЕКТОР НА ГОДИНАТА“ и „УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА“

ГРАМОТИ ЗА УЧИТЕЛИ ЗА ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИ, СПЕЧЕЛИЛИ ПРИЗОВИ МЕСТА НА НАЦИОНАЛНИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ И ЗА ТЕХНИТЕ УЧЕНИЦИ

 

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли