КРЪГЛА МАСА – 30.05.2019 ГОДИНА

На 30.05.2019 г. (четвъртък) от 14.00 часа в зала № 1 на Регионално управление на образованието – Велико Търново се проведе кръгла маса по повод закриване на Месеца на кариерното ориентиране „Мисля за моето бъдеще“ за представяне на резултатите от реализираните дейности в училищата от област Велико Търново. Гости на събитието бяха проф. д-р Любомира Попова, областен управител на област Велико Търново, работодатели, директори на училища.

В дните на кариерното ориентиране се проведе и конкурсът „Моята професия“. Изработените проекти бяха представени по време на кръглата маса от своите създатели. След края на събитието гостите с интерес разгледаха експонатите.

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли