47 НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА се провежда от 4 до 7 април 2019 г. в гр. Велико Търново и в нея участват 130 ученици, студенти, учители и преподаватели във ВУЗ от цялата страна. Конференцията протича в три секции – висше образование, средно образование и младежка секция. В средно и висше образование ще има 36 секционни и пленарни доклади и 12 постерни. В младежката секция ще се представят 32 доклада с над 50 участници – ученици и студенти с 32 ръководители. Международното участие се формира от представители от Македония, Албания, Германия и Латвия. Представители ще има от Софийски университет, Пловдивски университет, Тракийски университет Стара Загора, Технически университет София, Медицински университет София, БАН, Медицински университет Варна, НВУ, Университет Скопие, Технологична академия Резекне, Латвия и други. В секция „Средното образование“ ще участват ученици от Велико Търново, Свищов, София, Пловдив, Плевен, Правец, Сливен, Разград, Трявна, Стамболийски и други.

Конференцията ще продължи 4 дни, като за участниците е организирана и културна програма, за да се запознаят с историята и културното наследство на Велико Търново.

Програма

 

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли