На 10.04.2019 година в Центъра за подкрепа за личностно развитие  – Общински детски комплекс – Велико Търново началникът на Регионално управление на образованието – Велико Търново откри Месеца на кариерното ориентиране „Мисля за моето бъдеще“. Събитието бе уважено от заместник областния управител на област Велико Търново, представители на общинските администрации от област Велико Търново, директори и заместник-директори на училища. Инициативата дава началото на редица изяви във всички училища от областта – срещи с работодатели, викторини, изложения, състезания, конкурси, дни на отворените врати, дни на професиите и други.

Програма

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли