На 11 април 2019 г. в Зала № 1 на РУО – Велико Търново се проведе ежегодната Кръгла маса на тема „Популяризиране на опита на училищата за повишаване на качеството на училищното образование и добрите педагогически практики за квалификационна дейност в институциите”.

В кръглата маса взеха участие с презентации и доклади педагогически специалисти от област Велико Търново, област Габрово, област Варна и област Русе.

Директори, заместник-директори и учители от различните образователни институции обмениха опит, добри практики и нови идеи в следните тематични области:

  • Повишаване качеството на училищното образование;
  • Добри практики в организацията и отчитането на вътрешно-квалификационните дейности в училищата.

На форума присъстваха експерти от РУО – Варна, РУО – Габрово и РУО – Русе и бяха представени 15 добри практики, на следната тематика:

Основно училище „Бачо Киро“ – гр. Велико Търново

Видеоклип „Иновативното управление на училището и образователния процес – гаранция за по-високо качество на учебния процес”

Автори: Никифор Тодоров – р-л направление ИКТ, Валентина Найденова – зам.-директор по УД, Ивелина Михайлова – учител в начален етап

Английска езикова гимназия „Гео Милев“ – гр. Русе

Представяне на добра практика с презентация „Компетентността на учителя като условие за качествено образование и лична удовлетвореност от професията“

Автор: Маргарита Янакиева-Йорданова, директор

 Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, гр. Варна

Представяне на добра практика с презентация „Развитие на ключовите компетентности и емоционалната и социалната компетентност на учениците в прогимназиален етап“

Автори: Димитрина Докимова – заместник-директор по учебна дейност и Ивелина Петкова, педагогически съветник

Средно училище „Васил Левски“ – гр. Севлиево

Представяне на добра практика с презентация „Повишаване качеството на училищното образование чрез добрите педагогически практики“.

Автори: К. Пандурска и С. Чакър

 Средно училище „Вичо Грънчаров“ – гр. Горна Оряховица

Представяне с презентация „Добри практики за повишаване на качеството на училищното образование“

Автор: Даниела Христова Кенарева – старши учител по биология и здравно образование

Основно училище „Св. Климент Охридски“ – гр. Павликени

Представяне с презентация „Заедно можем повече“ – условия за успешна социална реализация на учениците”

Автори: Виолета Радославова Петрова, Нели Иванова Славчева-Харитонова, Емилия Александрова Иванова-Великова, Илина Бориславова Стефанова, Цветан Георгиев Георгиев, Ренета Георгиева Георгиева, Христина Руменова Фидосиева, Анка Йорданова Атанасова, Атанас Пенчев Петров, Емил Димитров Ненков, Нелка Йорданова Иванова, Павлина Йосифова Филева, Димитър Николов Кушев

 Основно училище „Отец Паисий“ – гр. Русе

Представяне на добра практика с презентация „Дизайн шампиони“ – отвъд пределите на училищното образование. Успешни и сплотени.“

Автори: Биляна Алексиева – директор; Мая Роева-Иванова – училищен психолог; Магдалена Петкова – учител в прогимназиален етап; Мирослава Минчева – учител в начален етап

 Основно училище  „ Неофит Рилски“ – гр. Габрово

Представяне на добра практика с презентация „Разработване на методология за внедряване на наставничеството в образователната институция”.

Автор: Дарина Дончева Генева

 11.30 – 11.40 часа – Основно училище „Отец Паисий“, гр. Варна

Представяне на добра практика с презентация „Виртуална учителска стая“.

Автор: Искра Неделчева – заместник-директор учебна дейност

 Професионална гимназия по механоелектротехника „Ген. Иван Бъчваров“, гр.Севлиево

Представяне на добра практика с презентация „Добра практика в часовете по електромонтажна практика – учене чрез практика“.

Автор: инж.Дияна Александрова Николова – старши учител практическо обучение

 Основно училище „Димитър Благоев“ – гр. Велико Търново

Представяне с презентация „Добри практики в организиране и отчитане  на вътрешно-квалификационните дейности в ОУ „Димитър Благоев“ гр. Велико Търново”

Автор: Теменужка Иванова Георгиева –  главен учител в начален етап

 Основно училище „Христо Ботев”- гр. Габрово

Представяне на добра практика с презентация „Обучението по английски език чрез прилагане на методите „ Учене чрез действие ” и „Учене чрез преживяване ”.

Автор: Росица Стефанова-старши учител по английски език

 Средно училище „Вичо Грънчаров“ – гр. Горна Оряховица

Представяне на добра практика с презентация „Напред с усмивка“

Автори: Стоянка Николова – учител по математика, Тодорка Иванова – учител по математика

 Основно училище „Димитър Благоев“ – гр. Велико Търново

Представяне с презентация „Добри педагогически практики за повишаване  качеството на образованието в начален етап”

Автор: Силвия Николаева – старши учител в начален етап

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли