Регионално управление на образованието – Велико Търново за поредна година организира две представителни междуучилищни изяви на областно ниво за популяризиране на постиженията на учениците, включени в групи по извънкласни дейности:

Великденска изложба с изделия и рисунки на учениците, работещи в творчески практико-приложни клубове и групи по извънкласни дейности. Изложбата е експонирана във фоайето на Регионално управление на образованието – Велико Търново.

Великденски концерт с участие на певчески и танцови формации от групи по извънкласни дейности. Концертът се състоя в залата на ЦПЛР/ОДК – Велико Търново на 17.04.2019 г.

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли