ВАЖНО!

Уважаеми господин/госпожо директор,

Уважаеми родители и ученици,

Уведомявам Ви, че няма промяна в графика за провеждане на областните кръгове на предстоящите олимпиади:

02.02.2019 г., 9:00 часа, математика;
03.02.2019 г., 9:00 часа, български език и литература;
05.02.2019 г., 9:00 часа, физика.

Учениците трябва да са заели местата си до 8:30 часа.

В рубриката „Олимпиади и състезания 2018-2019 година“ е публикуван график за областните кръгове и училищата домакини за 2018-2019 година, както и подробна информация за провеждането на областните кръгове на олимпиадите по български език и литература,  математика и физика.

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли