ВАЖНО!

Уважаеми родители и ученици,

Уведомявам Ви, че във връзка с повишаване на заболеваемостта от грип и остри респираторни заболявания, Регионалната здравна инспекция – Велико Търново предписа прекратяване на учебните занятия в учебните заведения на област Велико Търново в периода от 28.01.2019 г. до 04.02.2019 г., включително.

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли