Бивши директори на училища и експерти се събраха на традиционна среща на поколенията в Регионално управление на образованието – Велико Търново.

Началникът на РУО приветства гостите и им пожела светли празници.

Присъстващите си припомниха случки и събития от съвместната им работа.

В края на тържеството всички си пожелаха здраве и до нови срещи.

Виж още снимки

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли