Списък на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на общинско училище трябва да познават и прилагат – изтегли

Списък на допуснатите  и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „директор” на  общинско училище на територията на област Велико Търново, обявен със заповед №  РД06-812/21.09.2018 г. на началника на РУО – Велико Търново – изтегли