GDPR

  • 27.07.2018

На 27.07.2018 г. в Регионално управление на образованието – Велико Търново се проведе обучение на тема „Въведение в Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), организирано от Министерство на образованието и науката и Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ) със съдействието на Комисията по защита на личните данни.

 

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли