GDPR

  • 27.07.2018

На 27.07.2018 г. в Регионално управление на образованието – Велико Търново се проведе обучение на тема „Въведение в Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), организирано от Министерство на образованието и науката и Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ) със съдействието на Комисията по защита на личните данни.