РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

„СДРУЖЕНИЕ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ 19“

ВИ КАНЯТ

 на Третия форум на младите педагогически специалисти

„ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД НАС“

21 – 23 юни 2018 г.

Велико Търново

Тази година форумът включва участници – млади учители от цялата страна, които желаят да се изявят и да споделят своите добри практики от педагогическата си дейност.

Откриване – 11.00 часа, 21 юни 2018 г. в хотел „Арена“ – гр. Велико Търново

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли