Прием за учебната 2018/2019 година

На 23.06.2018  г. (събота) и 24.06.2018 г. (неделя)  Заявления за участие в първи етап на класиране след положени изпити чрез тест и проверка на способностите за приемане в VIII клас  ще се подават в Регионално управление на образованието – Велико Търново, ул. „Арх. Георги Козаров“ 1

***

Уважаеми родители и ученици,

Подаване на Заявления за участие в първи етап на класиране след положени изпити чрез тест и проверка на способностите за приемане в VIII клас се извършва от 20.06.2018 г. до 26.06.2018 г.

Всеки седмокласник с родител:

1.Може онлайн (https://priem.mon.bg или http://7klas.mon.bg, като и двата сайта ще работят едновременно и ще достъпват една и съща система, което означава, че независимо през кой сайт родителите подадат заявлението, то ще бъде прието) с входящия си номер и персонален код (от служебна бележка) да подаде по едно заявление във всяка една област в РБългария, за кандидатстване в съответните нейни училища.

или

2.Може да отиде в училище-гнездо за област Велико Търново и там да подаде заявление на хартия, което ще бъде обработено и въведено в системата.

За училищата от една област може да се подаде само едно заявление, независимо дали се подава онлайн, или в гнездо в съответната област.

Ако изберете да подавате заявление в училищата-гнезда е необходимо:

–  да попълните заявлението на хартия (изтеглено от тук„КОД“ се попълва от служебното лице в училището-гнездо) или на място в училището ще се предоставят бланки;

– да носите и представите за проверка оригинал на свидетелство за основно образование;

– да носите и представите за сканиране и качване в системата оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите за специалности от професии.

Тук може да видите за кои паралелки от област Велико Търново се изисква медицинско свидетелство.

За кандидатстване в друга област може да се подаде заявление онлайн (т.1), или да се отиде в училище-гнездо в съответната област.

ПОДРЕДБАТА НА ЖЕЛАНИЯТА Е МНОГО ВАЖНА  – ПОДРЕЖДАЙТЕ ПАРАЛЕЛКИТЕ В НИЗХОДЯЩ РЕД  (ЗАПОЧНЕТЕ ОТ НАЙ-ЖЕЛАНАТА) ЗАЩОТО КАНДИДАТЪТ ЩЕ БЪДЕ КЛАСИРАН ПО НАЙ-ПРЕДНОТО ЖЕЛАНИЕ, ЗА КОЕТО МУ Е СТИГНАЛ БАЛЪТ.

НЯМА ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ЗАЯВЕНИТЕ ЖЕЛАНИЯ!

***

Центрове за подаване на документи за участие в първи етап на класиране за приемане на ученици в VIII клас за учебната 2018/2019 година:

  • ОУ „Св. П. Евтимий“ – гр. Велико Търново – от 20.06.2018 г. до 26.06.2018 г.;
  • ОУ „Иван Вазов“ – гр. Горна Оряховица – на 20 и 21.06.2018 г.;
  • НУ „Ил. Макариополски“ – гр. Елена – на 20.06.2018 г.;
  • ОУ „Св. Кл. Охридски“ – гр. Павликени – на 20.06.2018 г.;
  • СУ „Цанко Церковски“ – гр. Полски Тръмбеш – на 20.06.2018 г.;
  • ОУ „Филип Сакелариевич“ – гр. Свищов – на 20.06.2018 г.;
  • СУ „Ангел Каралийчев“ – гр. Стражица – на 20.06.2018 г.

Работно време от 8.00 до 18.00 часа на посочените дати.

Допълнителна информация за подаване на заявления за първи етап на класиране ще бъде публикувана в началото на следващата седмица.

***

Статистическо разпределение на точките:

Български език и  литература

Математика

***

05.06.2018

Резултатите от националните външни оценявания (НВО) по български език и литература и по математика след VII клас са публикувани на сайта на МОН и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/. Проверката се осъществява с входящия номер и код за достъп от служебната бележка за допускане до изпит.

Учениците в присъствието на родител може да се запознаят с  писмените си работи по български език и литература и математика на 08.06.2018 г. (петък) от 9.00 до 17.30 часа в сградата на Регионално управление на образованието – Велико Търново, ул. „Арх. Георги Козаров“ 1.

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли