Конкурс за за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Велико Търново

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Повече информация

Срок за подаване на документи от 30.04.2018 до 10.05.2018 включително.