21245708_1532441876799372_1249978407_o 21245861_1532441953466031_1920208427_o21198458_1532441910132702_1869939489_o

От 1996 година Министерството на образованието и науката ежегодно присъжда почетно отличие „Национална диплома“.  Отличието има изключително и само морална стойност. Национална диплома се издава на ученици в годината на завършване на средното образование за постигнат общ отличен успех 6.00 и едно или повече отличия, получени от учениците в 11 или в 12 клас от класиране на първо, второ или трето място на национални или международни олимпиади, състезания и конкурси в областта на науката, технологиите, изкуствата или спорта.
Със Заповед № РД 09 – 2920/02.08.2017 г. на министъра на образованието и науката, г-н  Красимир Вълчев на 28 зрелостници от випуск 2016/2017 г.
е присъдено високото отличие на МОН „Национална диплома“. От тях 1 е за област Велико Търново.

С Почетното отличие на Министерството на образованието и науката „Национална диплома“ за отличен успех и изявени способности в областта на науката, техниката, културата е удостоена Симона Илиева Аврамова, зрелостник от випуск 2016/2017 година на Професионална държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“, град Свищов, област Велико Търново за отличен успех от дипломата за средно образование и за завоювано Второ място на Национално ученическо състезание по счетоводство и контрол за учебната 2015/2016 година.

Високото отличие бе връчено тържествено на Симона Аврамова на 29.08.2017 г.  в Регионално управление на образованието – Велико Търново.

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли