ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ НА 17.06.2017 Г. (СЪБОТА) И НА 18.06.2017 Г. (НЕДЕЛЯ) ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, УЛ. АРХ. ГЕОРГИ КОЗАРОВ 1 – ОТ 9.00 ДО 13.00 ЧАСА, ТЕЛ. 062/616310

***

Инструкция за подаване на документи за класиране!

***

Центрове за подаване на докумети за участие в първи етап на класиране за приемане на ученици в VIII клас за учебната 2017/2018 година:

  • ОУ „Бачо Киро“ – гр. Велико Търново – от 16.06.2017 г. до 22.06.2017 г.;
  • ОУ „Иван Вазов“ – гр. Горна Оряховица – на 16 и 19.06.17 г.;
  • НУ „Ил. Макариополски“ – гр. Елена – на 16.06.2017 г.;
  • ОУ „Св. Кл. Охридски“ – гр. Павликени – на 16.06.2017 г.;
  • СУ „Цанко Церковски“ – гр. Полски Тръмбеш – на 16.06.2017 г.
  • ОУ „Филип Сакелариевич“ – гр. Свищов – на 16.06.2017 г.
  • СУ „Ангел Каралийчев“ – гр. Стражица – на 16.06.2017 г.

Работно време от 8.00 до 18.00 часа на посочените дати.

Допълнителна информация за подаване на заявления за първи етап на класиране ще бъде публикувана в началото на следващата седмица.

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли