1 НОЕМВРИ

  • 01.11.2016

Тържество на новопостъпилите учители
в Регионалното управление на образованието

по случай Деня на народните будители – 1 ноември

img_1252img_1256img_1280img_1272img_1282

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли